تا پایان

در اینترو هر کسی می تواند با افتتاح یک

حساب کاربری ویژه اپراتوری

به صورت غیرحضوری و با زمان کاری آزاد کسب درآمد کند.

📌 اما ابزارهایی که شما برای انجام این کار به آنها نیز دارید:

  • یک گوشی موبایل
  • یک کامپیوتر یا لپ تاپ
  • و البته دسترسی به اینترنت در هر دو وسیله

درواقع این طور نیست که شما برای انجامی تمامی کارها به کامپیوتر یا لپ تاپ احتیاج داشته باشید اما به هر حال وجود آن ضروری است!